Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Audyty bezpieczeństwa

section-4a27993
section-40e7635
Audyty Bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa realizowane przez Seltik, obejmują profesjonalną analizę obecnego stanu bezpieczeństwa Państwa obiektu. Jego istota polega między innymi na wszechstronnej analizie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa, zdefiniowaniu najistotniejszych zagrożeń (zarówno wewnątrz jak i w strefie zewnętrznej obiektu), weryfikacji skuteczności działania służby ochrony oraz trafności doboru procedur bezpieczeństwa.

 

Audyt pozwala na wszechstronną ocenę funkcjonującego w obiekcie systemu ochrony a co za tym idzie jego optymalizację lub wskazanie obszarów, których modyfikacja pozwoli na trafniejszy dobór środków do lepszej eliminacji potencjalnych zagrożeń.

 

Zakres Audytu Bezpieczeństwa

 

  • Analizę potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych obiektu.
  • Ocenę funkcjonowania ochrony fizycznej obiektu.
  • Ocenę wykorzystywanych systemów zabezpieczenia technicznego (systemy alarmowe, systemy CCTV, kontroli dostępu itp.).
  • Przeprowadzeniu testów sprawności wykonywania przez firmę ochroniarską oraz personel obiektu procedur o różnych porach w dzień oraz w nocy.
  • Wszechstronną analizę dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu w tym planu ochrony, dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia technicznego obiektu, regulaminu obiektu.

 

 

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b