Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Monitoring alarmowy

section-4a27993
section-40e7635
Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych polega na podłączeniu systemu alarmowego do stacji monitorowania i świadczeniu usługi całodobowego dozorowania sygnałów wraz podejmowaniem reakcji na zdarzenia.

 

Jedną z najważniejszych zalet naszej firmy jest posiadanie własnej Stacji monitorowania. Szczególnie skutecznym i najtańszym środkiem zabezpieczenia mienia jest tzw. system monitoringu, oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych.

 

W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, przewodowej i bezprzewodowej transmisji sygnałów, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do stacji monitorowania.

 

 

 

Monitorowanie Seltik Sp. z o.o.

 

 • Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane grupom
  interwencyjnym w terenie ze wskazaniem obiektów w których nastąpiło naruszenie
  dozorowanych stref Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w godzinach
  szczytu w czasie nie dłuższym niż 15 minut natomiast w godzinach nocnych do 5 minut.
 • W zależności od systemów zainstalowanych użytkowników napływające informacje z terenu do
  stacji monitorowania mogą sygnalizować:
 •  Napad gdy użytkownik systemu wyzwoli przycisk anty napadowy stacjonarny lub przycisk
  przenośnego układu radiowego.
 • Włamanie, sabotaż, pożar, zalanie wodą, ulatnianie się gazu.

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b