Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Monitoring wizyjny

section-4a27993
section-40e7635
Monitoring wizyjny

Usługę zdalnego monitoringu wizyjnego polecamy klientom, dla których stacjonarna ochrona fizyczna to za mało oraz takim, którzy chcieliby podnieść poziom bezpieczeństwa, ale bez stałego dozoru agentów ochrony. Monitoring wizyjny polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów  telewizji przemysłowej (CCTV).

Możemy go realizować w formie wideo-weryfikacji lub jako wirtualny patrol.

Zalety i możliwe zastosowania:
 • Zabezpieczenie kopii zapisu obrazu zdarzeń w CM (istotne w sytuacji zniszczenia lub kradzieży lokalnego rejestratora).
 • Brak kosztów nieuzasadnionych interwencji poprzez eliminowanie fałszywych alarmów na drodze wideo weryfikacji, np. w obiektach z czujkami zewnętrznymi oraz w takich, w których są zwierzęta (psy, koty).
 • Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki regularnym wirtualnym patrolom (perfumerie, sklepy monopolowe, stacje benzynowe, restauracje).
 • Szansa przepłoszenia intruzów poprzez wydawanie komend ostrzegawczych podczas zdalnego połączenia audio.
 • Zdalne interwencje porządkowe w strefach wydzielonych (np. zamknięte osiedla
  mieszkaniowe, garaże, place zabaw).
 • Sprawdzanie obszarów trudno dostępnych, np. dachy, wyłazy.
 • Możliwość zdalnego otwierania bram, szlabanów itp. po wideo-weryfikacji tożsamości i uprawnień osób.
 • Możliwość wizualnej weryfikacji jakości działań agentów ochrony.
 • Obiekty ważne dla gospodarki (Instytucje Państwowe, Obiekty Rządowe, Archiwa).

 

Wideo-weryfikacja

Wideo-weryfikacja po zainstalowaniu w obiekcie lokalnego systemu alarmowego oraz kamer do monitoringu wizyjnego, nasi operatorzy w chwili odebrania sygnału alarmowego równolegle otrzymują przekaz obrazu z kamer. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia powiadamiają osoby wskazane przez klienta lub wysyłają na miejsce załogę interwencyjną (w zależności od wybranej opcji).

Wirtualny patrol

Wirtualny patrol usługa polega na zdalnym łączeniu się operatora naszego centrum monitorowania z systemem CCTV, zainstalowanym w chronionym obiekcie, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Połączenie i obserwacja wykonywane są z ustaloną częstotliwością, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z klientem. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia nasz operator powiadamia osoby upoważnione lub wysyła na miejsce załogę interwencyjną (zależnie od wybranej opcji).


 

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b