Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Ochrona fizyczna

section-4a27993
section-40e7635
Ochrona Fizyczna

Ochrona fizyczna obejmuje działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Agencja ochrony Seltik Sp. z o. o. dzięki odpowiednim procedurom zatrudniania pracowników z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem w branży security, świadczy usługi na najwyższym poziomie, czego dowodem jest zadowolenie i uznanie naszych wieloletnich partnerów biznesowych.

Ochrona obejmuje

 

  • Bezpośrednią ochronę fizyczną – stałą lub doraźną, polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
  • Monitoring systemów alarmowych z centrali firmy ochroniarskiej.
  • Zabezpieczenia techniczne.
  • Konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych, towarów i przedmiotów wartościowych oraz niebezpiecznych dla swoich zleceniodawców, poprzez minimum dwuosobowe grupy konwojowe, wyposażone i uzbrojone w broń palną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Interwencje fizyczne – wyjazdy uzbrojonych grup interwencyjnych po otrzymaniu sygnałów z systemów alarmowych, w celu zapobiegania niepożądanych zdarzeń i ew. dokonywania zatrzymań obywatelskich ich sprawców.
Forma realizacji ochrony

Bezpośredniej ochrony fizycznej:

  • Stałej lub doraźnej.
  • Polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
  • Polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

Zabezpieczenia technicznego:

  • Montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania.
  • Montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b