Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Podjazdy interwencyjne

section-4a27993
section-40e7635
Podjazdy interwencyjne

Grupy interwencyjne to specjalnie dobrani pracownicy ochrony, poruszający się oznakowanymi pojazdami, pozostający w ciągłej gotowości do podjęcia interwencji. Dzięki łączności radiowej z Centrum Monitorowania Alarmów grupy interwencyjne przybywają na miejsce zdarzenia tuż po odebraniu sygnału o zagrożeniu obiektu. Grupy interwencyjne są także wsparciem dla ochrony fizycznej realizującej działania w obiektach. Współpraca z wieloma podwykonawcami umożliwia naszym grupom interwencyjnym możliwie najkrótszy czas dojazdu do miejsca, z którego pochodzi sygnał alarmu.

Grupy szybkiego reagowania tworzą pracownicy ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej, posiadający umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Skuteczność ich działania jest wspierana przez profesjonalne zaplecze techniczne oraz niezawodne, wyposażone w systemy GPS samochody patrolowe.

Schermat akcji podjazdu grupy interwencyjnej

 

  • Przyjazd do miejsca objętego usługą.
  • Weryfikacja stanu obiektu; sprawdzenie okien, instalacji sanitarnych, wyłączenie pozostawionego oświetlenia; częściowo są to zabiegi mające na celu redukcję kosztów mediów.
  • Potwierdzanie stanu obiektu elektronicznym raportem.

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b