Skontaktuj się z nami & Zapytaj o ofertę:

BOK

(22) 299 01 90 (BOK)

Stacja Monitorowania

+48 603 135 048 (Stacja Monitorowania)

Usługi sprzątania

section-4a27993
section-40e7635
Usługi sprzątania

Usługi utrzymania czystości świadczymy na obiektach takich jak:
•Biurowce klasy A
•Galerie handlowe
•Zakłady produkcyjne
•Centra logistyczne
•Apartamentowce, osiedla mieszkaniowe
•Markety i Hipermarkety
•Obiekty sportowo-rekreacyjne
•Obiekty użyteczności publicznej
•Centra medyczne

Proponowane przez Seltik usługi porządkowo-czystościowe obejmują:

 

 • Bieżące utrzymanie czystości i porządku wewnątrz obiektów
 • Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach zewnętrznych, usuwanie zabrudzeń i
  napisów z urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie powierzonym opiece.
 • Pielęgnacja terenów zielonych; aranżacje terenów zielonych, wycinka drzew
  i krzewów, grabienie i usuwanie liści.

W ramach usług specjalistycznych oferujemy:
 • Mycie i usuwanie plam na kostce brukowej.
 • Odśnieżanie dachów, ciągów komunikacyjnych, placów i parkingów.
 • Usuwanie skutków gołoledzi (piasek, mieszanki solne, chemiczne).
 • Mycie okien - alpinistyczne.
 • Prace alpinistyczne – mycie elewacji, mycie przeszkleń na wysokości.
 • Doczyszczanie i zabezpieczanie podłóg z PCV – powłokami polimerowymi.
 • Usuwanie Graffiti.
 • Pranie wykładzin dywanowych.

Naszym priorytetem jest aby klienci Klienci decydujący się na współpracę w zakresie ochrony fizycznej osiągali najwyższy poziom korzyści i satysfakcji z naszych usług. Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty.

Jakość Seltik
Dla nas klient jest najważniejszy. Realizujemy usługi na najwyższym poziomie, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie klientów, cyklicznie szkolimy personel.
W celu prawidłowego przebiegu usługi oraz zapewnienia wysokiej jakości powoływane są osoby nadzorujące usługę. Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą, szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych, a także zapewnia stały kontakt z przedstawicielem Zleceniodawcy. Nasza firma, dysponuję specjalista ds. BHP, który w pełni nadzoruje zlecenie oraz regularnie przeprowadza szkolenia całego personelu.
Posiadamy koncesję na Ochronę fizyczną o nr. L-0158/16 wydaną przez MSWiA Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Ochrony oraz Polskiej Izby Ochrony Należymy do polskiej Izby Gospodarczej Czystości Posiadamy Polisy Ubezpieczeniowe o łącznej wartości 3 000 000 PLN Posiadamy Odznaczenie Honorowe za zasługi na rzecz gospodarki RP.
Ankieta po wdrożeniowa satysfakcji wprowadzonej usługi, kontrole dzienne oraz nocne na obiekcie, kwartalny audyt posterunków, szkolenie pracowników z procedur obiektowych, raportowanie według potrzeb klienta, sprawdzanie gotowości Grup Interwencyjnych.
Każdy pracownik przechodzi cykliczne szkolenia z procedur zawartych w „Instrukcji Ochrony” indywidualnie dopasowanej do potrzeb klienta. Posiadamy własnych Inspektorów BHP.
Wyposażenie pracowników obejmują sorty mundurowe, radiotelefony, środki przymusu bezpośredniego, apteczka, latarka, Active Guard, alkomat.
section-1b54b5b