Inspektor Ochrony Danych
Funkcję Inspektora Ochrony Danych dla Firmy Seltik sp. z o.o. pełni Pan Przemysław Chąciak.
Tel. 502 366 822
E-mail: iod@seltik.pl