Polityka Prywatności

Do wiadomości użytkownika

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników naszego serwisu internetowego ponieważ wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych osobowych oraz prawo do prywatności. Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu istotne informacje odpowiadające na pytania: ktojakiew jakim celu oraz przez jaki czas, przetwarzać będzie dane osobowe podczas Państwa wizyt na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Kto jest Administratorem danych?
Administratorem danych osobowych użytkowników jest Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.

Kontakt z Administratorem:

 • telefon: 603 131 069
 • e-mail: t.tyczka@seltik.pl
 • adres: ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych?
Tak. Z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@seltik.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Wszystko zależy od Ciebie, ale w pewnych sytuacjach możemy przetwarzać:
Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, IP użytkownika, lokalizację, rodzaj urządzenia z którego korzystasz, a oprócz tego treść pytania, informacji oraz udzielonej odpowiedzi w prowadzonej korespondencji e-mail czy telefonicznej. Wskazane powyżej dane zawsze zbieramy od Ciebie.

W jakim celu przetwarzamy wskazane dane osobowe?
Przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, które mogą dotyczyć takich informacji jak: aktywności, jakości wyświetlanej treści, Twojej lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzystasz przeglądając nasz serwis;
 • w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu przez podany na stronie formularz kontaktowy;
 • w celu zamówienia kontaktu telefonicznego;
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane osobowe?
Wszystko zależy od celu ich przetwarzania i podstawy na jakiej przetwarzanie jest oparte.

Zapytanie (formularz kontaktowy):
Przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania nie dłużej jednak niż 6 miesięcy bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę lub złożysz sprzeciw na przetwarzanie. Jednakże, jeśli przysłane zapytanie dotyczy przedstawienia oferty handlowej, a na jej podstawie nawiążemy współpracę okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Prośba o kontakt (formularz kontaktowy):
Przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 1 miesiąc), chyba że dzięki rozmowie nawiążemy relację biznesową to okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Statystki (serwis):
Przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dlaczego, ponieważ chcemy porównywać i obserwować rozwój naszej strony.

Obrona i dochodzenie roszczeń:
Jeśli w jakimś momencie uznamy, że przetwarzane dane osobowe są nam konieczne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub wynika to z przepisów prawa, będziemy dane osobowe przetwarzać dłużej niż przez okresy podane powyżej, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Ważne – obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na naszych użytkowników.

Na jakich podstawach legalności przetwarzamy dane osobowe?
Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania.

 1. Zapytanie (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Prośba o kontakt (formularz kontaktowy) – Twoja zgoda (przesyłając wiadomość wyrażasz zgodę) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Statystki (serwis) – nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący właściwego zarządzania serwisem art. 6 ust. 1 lit. f). RODO.
 4. Obrona i dochodzenie roszczeń – nasz prawnie uzasadniony cel dotyczący obrony lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) lub gdy do przetwarzania danych obligują nas przepisy prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. W sytuacji, gdy nawiążemy relacje biznesowe – umowa, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Komu i dlaczego możemy udostępnić dane osobowe?
Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników naszego serwisu, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością lub w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Kiedy przekażemy dane osobowe?
Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu.
Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami. Jednak, jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, na zasadach określonych w RODO, ma prawo: dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, do wycofania zgody, wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek, drogą elektroniczną lub listownie na wskazane powyżej adresy.
Więcej na temat przysługujących Państwu praw można uzyskać w siedzibie oraz na naszej stronie internetowej.