Klauzula Korespondencyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nadawców korespondencji elektronicznej związanej lub niezwiązanej ze świadczonymi usługami lub zawartymi umowami

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych nadawców korespondencji elektronicznej jest Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03 – 301 Warszawa. Kontakt z Administratorem:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: t.tyczka@seltik.pl
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@seltik.pl,
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją oraz w związku z potrzebą zachowania niezbędnych informacji w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z korespondencji (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora).

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję związaną z realizacją umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), lub w sytuacji niezwiązanej z realizacją umowy art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych oparte jest na:

 • wyrażonej zgodzie, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • umowie, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?
W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie zawartej umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych może skutkować np. nieudzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przykładowe okresy, przez jakie dane osobowe mogą być przechowywane:

 • dane korespondencyjne (niezwiązane z umową) – do 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi;
 • dane korespondencyjne (związane z umową) – do 24 miesięcy od zakończenia umowy.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług podwykonawczych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, a także serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?
Zbieramy i przetwarzamy następujący zakres danych:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko);
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie);
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);
 • dane zawodowe (np. Nazwa podmiotu, adres, stanowisko).

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

 • prawo dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz w jaki sposób można je realizować znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.