Klauzula Monitoring

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03 – 301 Warszawa. Kontakt z Administratorem:

  • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: t.tyczka@seltik.pl
  • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD:

  • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@seltik.pl,
  • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Celem przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres do 30 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postępowaniu, aż do momentu ustania celu przetwarzania.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług podwykonawczych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, a także serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie monitoringu wizyjnego, jednak nie podlegają profilowaniu.

Jakie dane osobowe możemy przetwarzać?
System monitoringu wizyjnego przetwarza dane takie jak: wizerunek osoby, jej cechy fizyczne; markę i numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

  • prawo dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz w jaki sposób można je realizować znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.