Zdalna Ochrona realizowana za pomocą wideo-obchodów

Obchody dokonywane na obiekcie w celu weryfikacji stanu obiektu oraz ewentualnego wykrycia zagrożenia na chronionym terenie są możliwe zdalnie dzięki kamerom zapewniając ograniczenie kosztów przeznaczonych na ochronę fizyczną.
Usługa wideo obchodu, realizowana przez Stację Monitorowania SELTIK jest zapewnieniem lub uzupełnieniem systemów bezpieczeństwa na chronionym obiekcie. Polega na okresowej weryfikacji obrazu z kamer i realizacji scenariuszy i procedur ustalonych z klientem.
Zaletą tej usługi zdalnej ochrony jest możliwość weryfikacji wnętrza obiektu oraz terenu zewnętrznego z zachowaniem najwyższego stopnia dyskrecji. Osoby obce nie są w stanie stwierdzić, kiedy usługa jest wykonywana.
Specjalny system zapewnia weryfikację obrazu z każdej kamery objętej usługą zdalnego monitoringu oraz realizację ustalonych wcześniej procedur. Obraz rejestrowany podczas weryfikacji jest zapisywany na dysku, a klient ma możliwość otrzymania raportu z wykonanej usługi.

Usługa monitoringu wizyjnego

Usługa monitoringu wizyjnego ma swoje zastosowanie również w połączeniu z ochroną fizyczną gdzie sprawdza się na dużych obiektach gdzie agent ochrony nie jest w stanie dokonywać obchodów na terenie obiektu gdyż ma wyznaczone obowiązki np. Przy wejściu na obiekt. Dzięki zdalnej ochronie istnieje możliwość ograniczenia liczby pracowników lub ich całkowitego ich zastąpienia monitoringiem wizyjnym. W przypadku stref na które niema możliwości przebywania można zastosować rozwiązanie monitoringu wizyjnego polegającego na analityce obrazu czyli operator stacji monitorowania SELTIK otrzymuje sygnał o przekroczeniu linii chronionej strefy.
Dla usprawnienia usługi zdalnej ochrony montuje się na obiekcie głośnik który pozwoli w przypadku wykrycia intruza na natychmiastową reakcję operatora stacji monitorowania. W przypadku nie zastosowania się intruza do zdalnych komunikatów na miejsce jest wysyłany patrol interwencyjny wspierający usługę monitoringu wizyjnego a także odpowiednie do zagrożenia służby.
W przypadku obiektów na których montaż kamer jest uniemożliwiony istnieje możliwość zastosowania mobilnej wieży monitorującej wysuwającej maszt z kamerami wyposażonej w niezbędne elementy służące do realizowania usługi monitoringu wizyjnego zapewniającego zdalną ochronę każdego obiektu.